Call in for Annual General Meeting 2011

(Danish version below)

Annual General Meeting on March 30th at 17:00 in SPs03

Run for the board or vote others on to the board. 6 board positions are up for election, so this is your chance to influence how CBS Sport should be managed in the coming 1 year period. Besides the formel procedures, we are celebrating the 5th birthday of CBS Sport. CBS Sport, because of that, would like to invite everyone for a beer and some food in our clubroom at Porcelænshaven after the meeting.

Agenda for the AGM

 1. Election of chairperson and keeper of the minutes
 2. Report from the board regarding the previous year (2009/10)
 3. Review and approval of the financial report for the previous year (2009)
 4. Review of the budget for the current year (2010)
 5. Handling of incoming proposals
 6. Election of board members (Chairman, Vice Chairman and Cashier are being elected for a two year period, others for a one year period)
 7. Election of members of the sports committee
 8. Election of accountant
 9. Any other business

Please note, that the deadline for handing in proposals for the General Assembly is March 24th. Any proposals can be sent to Mette (administration@cbssport.dk)

We are looking forward to seeing you!

Best regards

On behalf of CBS Sport

Chairman

Karina Ildor Jacobsgaard


Generalforsamling d. 30. marts kl. 17.00 i SPs03

Kom og stil op til bestyrelsen eller stem andre ind. 6 bestyrelsesposter er på valg, så nu har du chancen for at være med til at præge, hvordan CBS Sport skal ledes i den kommende 1 års periode. Ud over de formelle ting, fejrer vi CBS Sports 5-års fødselsdag og vil i den anledning gerne byde på en øl og noget mad i vores klublokale på Porcelænshaven når vi er færdige.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Hovedbestyrelsens beretning om det forgangne år.
 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forgangne år.
 4. Gennemgang af budget for det igangværende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af hovedbestyrelsesposter. (Formand, Næstformand og Kasserer vælges for 2 år, og øvrige for 1 år.)
 7. Valg af sportsrådsmedlemmer.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)

Bemærk venligst at fristen for indlevering af forslag til generalforsamlingen ligger onsdag d. 24. marts. Evt. forslag kan sendes til Mette (administration@cbssport.dk)

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Mange sportslige hilsner

På CBS Sports vegne

Formand

Karina Ildor Jacobsgaard