CBS Sport is going to Paris in 2010!

Vil du med CBS Sport til Eurocup 2010 i Paris?

Igen i 2010 er CBS Sport glade for at kunne deltage i Eurocup og dermed forsvare vores titel som samlet vinder af turneringen fra 2009. Det er universitet Science PO fra Paris der arrangerer turneringen, som foregår fra d. 15 til d. 18. april 2010 – altså en del tidligere på året end de foregående år.

Prisen for turen bliver 820 kroner og inkluderer ophold på hotel centralt i Paris, turneringsgebyr, morgenmad og frokost, indgang til fester, gratis drinks på pubcrawl samt gratis transport med metro til og fra spillesteder. Læg mærke til at aftensmad ikke er inkluderet i prisen. Transport til og fra Paris er for egen regning – Der arbejdes dog på fælles løsninger derned.

Der er lavet en enkelt ændring i valget af sportsgrene til næste år, idet Tennis desværre er taget af programmet. I stedet er der kommet Atletik på med disciplinerne 1500 m, 4X400 m stafet, 100 m og længdespring. Herudover er der ligesom sidste år mulighed for at stille hold i Fodbold, Håndbold, Basketball, Volleyball og Rugby – Alle sportsgrene findes i både dame- og herrerækker.

For at sikre at vi kommer afsted med fyldte hold vil der som udgangspunkt være et maksimalt antal deltagere på hver sportsgren varierende efter hvor mange der kan være på et hold. Fordelingen ser ud som følger:

Fodbold (herrer): minimum 11 deltagere, maksimum 14 deltagere

Fodbold (damer): minimum 7 deltagere, maksimum 12 deltagere

Basketball: minimum 5 deltagere, maksimum 10 deltagere

Håndbold: minimum 7 deltagere, maksimum 12 deltagere

Volleyball: minimum 6 deltagere, maksimum 10 deltagere

Rugby: minimum 15 deltagere, maksimum 20 deltagere

Hvis der er nok tilmeldinger til at lave 2 hold i en sportsgren vil dette naturligvis være muligt. Det vil dog som udgangspunkt være dem der først melder sig til, der vil have pladsen på holdet hvis der er for mange til ét hold, men for få til 2 hold. Der vil løbende blive opdateret her på siden hvor mange tilmeldinger der er på de enkelte sportsgrene. CBS Sport forbeholder sig dermed retten til at lukke for tilmeldingen hvis der ikke er udsigt til at der kan stilles hold, eller hvis der ikke er udsigt til at kunne stille et hold nummer 2. Skulle dette ske vil de spillere der allerede er tilmeldt men ikke kan komme med på et hold blive tilbudt en plads som supporter på turen, eller at få refunderet tilmeldingsgebyret.

Herudover kan man melde sig til turen som supporter hvis man ønsker at deltage men ikke har mulighed for at være med til sportsgrenene. For at kunne deltage som supporter kræver det dog at man er ude og heppe på holdene når der spilles kampe. Der vil blive udpeget en holdleder for supporterne der skal med, som vil planlægge at man kommer rundt og ser alle holdene spille.

Tilmelding foregår ved at sende en e-mail til paris@cbssport.dk med fuldt navn, telefonnummer og e-mail adresse, samt at indbetale 820 kroner via hjemmeside, www.cbssport.dk/event/188 senest søndag d. 24 januar 2010!. Betalinger efter deadline kan desværre ikke accepteres, da dette er vores deadline til at betale deltagergebyr til Science PO.

Hvis du har spørgsmål bedes du sende en e-mail til paris@cbssport.dk


Do you want to go with CBS Sport to the 2010 Eurocup in Paris?

Once again, CBS Sport is happy to be able to participate in the 2010 edition of the Eurocup and thereby defend our overall title from 2009. It is the University of Science PO from Paris who is organizing the tournament, which takes place from April 15th to April 18th 2010.

The price for the trip will be DKK 820, and will include 3 nights stay in a hotel in the center of Paris, tournament fee, breakfast and lunch, entrance to the parties, free drinks at the pub crawl and free transportation by Metro to and from the venues. Please note that dinner is not included in the prize. You will have to arrange your own transportation to and from Paris by yourself – We are working on finding a way to go there as a group though.

There has been one change in the choice of sports from last year. Unfortunately, Tennis has been removed from the programme and has been replaced by Athletics in form of 1500m, 4X400m relay, 100m and long jump. Besides this, like last year we have the chance to participate in Football, Handball, Basketball, Volleyball and Rugby – All sports will be played as both male and female tournaments.

To make sure that all the teams are filled up, there will be a maximum amount of available spots in each team. The number depends on the number of players there can be in a team. The minimum and maximum amount of players are as follows:

Football (male): minimum 11 players, maximum 14 players

Football (female): minimum 7 players, maximum 12 players

Basketball: minimum 5 players, maximum 10 players

Handball: minimum 7 players, maximum 12 players

Volleyball: minimum 6 players, maximum 10 players

Rugby: minimum 15 players, maximum 20 players

Should enough people sign up to a sport so that it is possible to make 2 teams, this is of course possible. It will though be the people signing up first who will get the spot on the team if there is to many players for one team, but to few for two teams. There will be running updates on this page about how many people has signed up for each sport. CBS Sport reserve the right to close registration to a sport if it looks like not enough will sign up to make a team, or if it looks like not enough for a second team will sign up. Should this happen, people already signed up will either be able to join the trip as a supporter, or get the fee refunded.

If you do not have the chance to participate in any of the sports, but still want to join CBS Sport in Paris, you can go as a supporter instead. In order to join the trip as a supporter, you will have to actually go cheer for the CBS Sport teams when they are playing matches. A teamleader will be appointet amongst the supporters who will make a plan so all the teams will benefit from the supporters.

To sign up for the trip, please send an e-mail to paris@cbssport.dk including your full name, phone number and e-mail address and transfer DKK 820 through www.cbssport.dk/event/188 no later than Sunday, January 24th 2010! Please note that late payments will not be accepted as this is our deadline for paying the tournament fee to Science PO.

If you have any questions, please send an e-mail to paris@cbssport.dk