New CBS Sport Sponsorship

(See English below)

CBS Sport står stærkere med Danske Bank

CBS Sport og Danske Bank, Peter Bangs Vej Afdeling, har netop givet hinanden hånden på en ny sponsoraftale. Og begge parter ser frem til samarbejdet.

– Aftalen med Danske Bank er med til at stille os stærkere. Vi får mulighed for fortsat at give de studerende gode rammer til at dyrke sport sammen, siger Christoffer Larsen, CBS Sport, som glæder sig til det lokale samarbejde med Danske Bank.

CBS Sport er en frivillig studenterorganisation for de studerende fra Copenhagen Business School og omfatter ni forskellige sportsgrene – heriblandt fodbold.

Filialdirektør Kenneth Hansen, Danske Bank Peter Bangs Vej Afdeling fortæller, at Danske Bank som en synlig aktør på Frederiksberg har en interesse i at støtte det lokale idrætsliv.

– Lige siden jeg var i dialog med CBS Sport første gang, har jeg oplevet et brændende engagement for at fremme sport og studentermiljøet på CBS. For udover at skabe gode rammer for at dyrke sport er de også med til at styrke det sociale netværk på tværs af uddannelsen. Og blandt andet derfor har vi valgt at støtte CBS Sport, siger filialdirektør Kenneth Hansen

Årets ”Stå Stærkere prisen” i CBS Sport

Som en del af sponsoratet vil Danske Bank en gang om året uddele en ”Stå Stærkere pris”. Prisen overrækkes efter anbefaling af klubbens ledelse til et medlem, hvis frivillige indsats er af stor betydning for klubben.

– Der skal her være tale om et medlem, der har gjort en særlig indsats for at stille CBS Sport stærkere, siger Christoffer Larsen, CBS Sport.

Udover at støtte lokalt er Danske Bank hovedsponsor for DBU fra den 1. januar 2012 frem til den 31. juli 2016. Sponsoratet dækker A-landsholdet, U21, U19 og U17 og old boys landsholdet.

For mere information

Kenneth Hansen, filialdirektør i Danske Bank Peter Bangs Vej Afdeling, telefon 45 12 55 70.

Christoffer Larsen, kasserer i CBS Sport, Copenhagen Business School, telefon 22 24 34 32.


CBS Sport stands stronger with Danske Bank

CBS Sport and Danske Bank, Peter Bangs Vej branch, have recently agreed on a new sponsorship deal. Both parties are looking forward to the collaboration.

– The deal with Danske Bank will help us to become stronger. We get the opportunity to continue to offer the students the best possible settings to play sports together, says Christoffer Larsen, CBS Sport, who is looking forward to the local collaboration with Danske Bank.

CBS Sport is a voluntary student organization for the students at Copenhagen Business School, and is currently offering nine different sporting activities – including football.

The branch manager Kenneth Hansen, Danske Bank Peter Bangs Vej branch, states that Danske Bank, as a visible player in local community on Frederiksberg has an interest in supporting the local sports life.

– From the first time I was in dialogue with CBS Sport, I have experienced a true dedication for promoting sport and the student life at CBS. Apart from creating good settings for playing sports, they also take part in strengthening the social network across study lines. This is one of the reasons why we have decided to support CBS Sport, says branch manager Kenneth Hansen.

”Stand Stronger award” in CBS Sport

As part of the sponsorship, Danske Bank will on an annual basis delegate the “Stand Stronger award”. This award is given on recommendation from the clubs board to a member, whose voluntary efforts have had an important significance to the club.

– We are talking about a member, who has given an extremely good effort in making CBS Sport stand stronger, says Christoffer Larsen, CBS Sport.

Apart from the local support, Danske Bank is the main sponsor for DBU from the 1st of January 2012 until the 31st of July 2016. The sponsorship covers the National Team, U21, U19 and U17, as well as the old boys national team.

For more information

Kenneth Hansen, Branch Manager at Danske Bank Peter Bangs Vej branch, telephone: 45 12 55 70.

Christoffer Larsen, cashier at CBS Sport, Copenhagen Business School, telephone: 22 24 34 32.