Do you want to gain influence in CBS Sport?

(English version below)

Få indflydelse i CBS Sport

Generalforsamlingen for 2010 nærmer sig med hastige skridt. Det betyder, at du nu har chancen for at blive valgt ind i bestyrelsen for CBS Sport. P.t. består bestyrelsen af 8 medlemmer, og det er kun formanden, der IKKE er på valg. Nogle af bestyrelsens nuværende medlemmer ønsker at genopstille, men der er brug for mange nye kræfter til at videreføre det gode stykke arbejde, der bliver lagt i CBS Sport – og du skal være yderst velkommen til at bidrage.

Ved du allerede nu, at du måske har interesse i bestyrelsesarbejde, så er du meget velkommen til at komme til et møde om vores kommende struktur og arbejdsfordeling.

Strategimødet bliver afholdt lørdag d. 20. februar kl. 19.00

på Solbjerg Plads. Mødet har til formål at samle alle de erfaringer, vi i årets løb har gjort os for senere at videregive disse til den kommende bestyrelse. Ønsker du at stille op, og kan du ikke komme til mødet, så send en mail eller ring til Karina på hhv. sport@cbs.dk eller 2237 4229. Alternativt kan du selvfølgelig også bare møde op på generalforsamlingen og stille op til en af posterne.

Du kan også få indflydelse ved at møde op til vores

Generalforsamling d. 24. marts kl 17.00

på Solbjerg Plads lokale SP112 og stemme andre ind i bestyrelsen. Der får du også mulighed for at få en samtale med den kommende bestyrelse, så du som medlem kan få dine synspunkter igennem.

Ved at klikke her kan du læse om CBS Sports strategi for 2010-2020.

Vel mødt.

Mange sportslige hilsner

Formand for CBS Sport
Karina Ildor Jacobsgaard


Gain influence in CBS Sport

The 2010 General Assembly is getting ever so close. That means that you now have the chance to be elected on to the board of CBS Sport. At the moment, the board consists of 8 members, and only the Chairman is NOT up for election. Some of the present members of the board wishes to continue, but we need a lot of new dedicated volunteers to continue the good work being put into CBS Sport – and you, of course, are very welcome to contribute.

If you already by now know that you might be interested in putting yourself up for election for the board, you are very welcome to come to a meeting about our structure and distribution of assignments.

The strategy meeting will be held on Saturday, February 20th at 19:00

at Solbjerg Plads. The purpose of the meeting is to gather all the experiences we have made during the last year, and later to pass these on to the next board. Do you wish to put yourself up for election but cannot make the meeting, please send an e-mail or give Karina a call on either sport@cbs.dk or +45 2237 4229. You can of course also just show up at the General Assembly and nominate yourself.

You can also gain influence by showing up at the

General Assembly on March 24th at 17:00

at Solbjerg Plads SP112 and vote others on to the board. Here, you will also be able to talk to the next board, so that you as a member can get your views through.

By clicking here, you can read the strategy of CBS Sport for 2010-2020.

We are looking forward to see you.

Best regards

Chairman of CBS Sport
Karina Ildor Jacobsgaard