Call in for General Assembly 2010

(in English below)

Få indflydelse i CBS Sport

Få indflydelse ved at møde op til vores

Generalforsamling d. 24. marts kl. 17.00 i SP 112

Kom og stil op til bestyrelsen eller stem andre ind. 6 bestyrelsesposter er på valg, så nu har du chancen for at være med til at præge, hvordan CBS Sport skal ledes i den kommende 1 års periode. I år vil der være kampvalg om næstformandsposten, hvilket gør det ekstra vigtigt, at netop DU møder op.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Hovedbestyrelsens beretning om det forgangne år.
 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forgangne år.
 4. Gennemgang af budget for det igangværende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af hovedbestyrelsesposter. (Formand, Næstformand og Kasserer vælges for 2 år, og øvrige for 1 år.)
 7. Valg af sportsrådsmedlemmer.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)

Forslag til vedtægtsændringer kan ses her

Regnskabet for 2009 kan hentes her

Vi glæder os til at se jer alle og byder på en øl/sodavand bagefter.

Mange sportslige hilsner

På CBS Sports vegne

Formand

Karina Ildor Jacobsgaard


Gain influence in CBS Sport

Gain influence in CBS Sport by showing up at our

General Assembly on March 24th at 17:00 in SP 112

Run for the board or vote others on to the board. 6 board positions are up for election, so this is your chance to influence how CBS Sport should be managed in the coming 1 year period. This year we have a contested election for the position as vice chairman, and therefore it is of most importance that YOU show up.

Agenda for the general assembly

 1. Election of chairperson and keeper of the minutes
 2. Report from the board regarding the previous year (2009/10)
 3. Review and approval of the financial report for the previous year (2009)
 4. Review of the budget for the current year (2010)
 5. Handling of incoming proposals
 6. Election of board members (Chairman, Vice Chairman and Cashier are being elected for a two year period, others for a one year period)
 7. Election of members of the sports committee
 8. Election of accountant
 9. Any other business

to see the suggestion for change of statutes, click here (Danish only)

The financiel report for 2009 kan be downloaded here

We hope to see as many of you as possible for the meeting. CBS Sport will offer a beer/soda after the assembly.

Best regards

On behalf of CBS Sport

Chairman

Karina Ildor Jacobsgaard