CBS Sport General Assembly 2010

Wednesday 24th of March 2010

Emil Fuglsang og Ole-Bjørn Kolbæk were responsible of the counting, both at confidence vote (show of hands) and written vote. The number of members with right to vote changed during the meeting, which results in a change in the number of votes to have a majority.

1. Election of conductor and secretary

(a) Conductor; Nicki Brøchner

(b) Secretary; Cecilie Rasmussen

2. Report from the board regarding the previous year (2009/10)

(a) See the specific summary in the news story regarding this topic.

3. Review and approval of the financial report for the previous year (2009)

(a) 42 voted for the financial report

(b) Approved.

4. Review of the budget for the current year (2010)

5. Handling of incoming proposals

5.a. Statutes

i. Paragraph 7(2) [§7, stk. 2]

1. Current; “Hovedbestyrelsen består af 8 medlemmer: en Formand, en Næstformand, en Sportschef, en Kasserer, en Sponsoransvarlig, en Kommunikations- og Marketingansvarlig, en Event Koordinator og en Human Ressourceansvarlig.”

2. Proposal; “Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer: en Formand, en Næstformand, en Kasserer og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.”

3. A change of the constellation of the Board, from 8 members with different titles, to only 7 consisting of a Chairman, a Vice-Chairman, a Cashier and 4 board members.

a. 43 votes for the proposal. 2 blank votes.

b. Approved.

ii. Paragraph 4(5) [§4, stk. 5]

1. Current; ”De enkelte sportsrådsmedlemmer, den Kommunikations- og Marketingansvarlige, den Human Ressourceansvarlige og Event Koordinatoren skal alle lægge budget for det kommende regnskabsår, som skal være Kassereren i hænde ultimo november”

2. A direct consequence of deleting the previous paragraph. The paragraph is regarding budgets and refers to the constellation of the Board which was altered.

3. A member pointed out that the paragraph also refers to the sports responsible and therefore only the Communication and Marketing Responsible, the Human Resource Responsible and the Event Coordinator should be deleted from the paragraph, so that the Sports Responsible still have to make a budget and bring it to the cashier at ultimo November.

4. Therefore the paragraph is altered to; ”De enkelte sportsrådsmedlemmer skal alle lægge budget for det kommende regnskabsår, som skal være Kassereren i hænde ultimo november”

iii. Paragraph 4(2) [§4, stk. 2]

1. Current; ”Holdansvarlige, trænere og medlemmer af Hovedbestyrelsen kan vælge mellem at: 1) Blive fritaget fra at betale kontingent 2) Modtage kompensation/goder fastsat af Hovedbestyrelsen på det konstituerende møde jf. §8 stk, dog maksimalt det dobbelte af det betalte kontingent.”

2. Proposal; ”Sportsansvarlige, holdansvarlige, trænere og medlemmer af Hovedbestyrelsen kan vælge mellem at: 1) Blive fritaget fra at betale kontingent 2) Modtage kompensation/goder fastsat af Hovedbestyrelsen på det konstituerende møde jf. §8 stk, dog maksimalt det dobbelte af det betalte kontingent.”

3. Adding sports responsible to the list of people who can be relieved from paying the member fee.

(a) All votes for the proposal

(b) Approved

iv. Paragraph 5(7) [§5, stk. 7]

1. Current; ”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

Valg af dirigent og referent.
Hovedbestyrelsens beretning om det forgangne år.
Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forgangne år.
Gennemgang af budget for det igangværende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af hovedbestyrelsesposter. (Formand, Næstformand og Kasserer vælges for 2 år, og øvrige for 1 år.)
Valg af sportsrådsmedlemmer.
Valg af revisor.
Eventuelt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)”

2. Proposal; ”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning om det forgangne år.
Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forgangne år.
Gennemgang af budget for det igangværende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af hovedbestyrelsesposter. (Formand, Næstformand og Kasserer vælges for 2 år, og øvrige for 1 år.)
Valg af sportsrådsmedlemmer.
Valg af revisor.
Eventuelt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)”

3. Changing from “the board” to “the chairman” on the bullet regarding the report of the year.

(a) All votes for the proposal.

(b) Approved

v. Paragraph 7(5) [§7, stk.5]

1. Current; “Valgbar til Hovedbestyrelsen er medlemmer af CBS Sport, der har stemmeret, jf. § 5 stk. 5.”

2. Proposal; “Valgbar til Hovedbestyrelsen er medlemmer af CBS Sport, der har stemmeret, jf. § 5 stk. 5. Kan der ikke findes 7 Hovedbestyrelsesmedlemmer internt i CBS Sport, bortfalder dette krav, og Hovedbestyrelsen kan dermed fyldes op med ikke-medlemmer.”

3. The proposal is regarding non-members being able to get elected for the Board, if not enough members with a right to vote, would run for the Board

(a) A member motivated for the change, as it is only members of CBS Sport who can vote, so they can just choose.

(b) Another member noted that another paragraph says that any runner-up is going to be alternate to the post.

(c) The Chairman added, that it is has not been a problem to find board members this year, but for instance there has been a person who wanted to run but had not been a member of CBS Sport for the three months which is required to be elected.

(d) A member suggested that we removed “stemmeret” (the right to vote), so that any member of CBS Sport could be elected.

(e) Four suggestions;

i. Ekstraordinær generalforsamling

ii. If not enough people are running for the Board, the General Meeting should be suspended and an Extraordinary General Meeting (EGM) should be held a few weeks later, so that it would be possible to find enough people to run for the Board 1. 3 voted for the proposal, 0 voted blank 2. The proposal was rejected.

iii. Everyone

iv. Everyone should be able to run for the Board, disregarding whether there are enough members with a right to vote. 1. 14 voted for the proposal, 0 voted blank 2. The proposal was rejected.

v. All members vi. The phrase “der har stemmeret, jf. §5, stk. 5” is removed, so that any member of CBS Sport can be elected for the Board.

1. 33 voted for the proposal, 0 voted blank

2. The proposal was approved.

vii. The original suggestion

viii. As the third proposal (above), was approved, there were no voting about the original proposal.

4. Therefore the paragraph was altered to; “Valgbar til Hovedbestyrelsen er medlemmer af CBS Sport.”

vi. Paragraph 7(6) [§7, stk. 6]

1. Current; “Der skal minimum være 6 aktive studerende fra CBS repræsenteret i Hovedbestyrelsen på valgtidspunktet.”

2. Proposal; “Der skal minimum være 5 aktive studerende fra CBS repræsenteret i Hovedbestyrelsen på valgtidspunktet.”

3. Change from 6 active student to 5 active students (enrolled at CBS)

4. A member asked why the provision is there at all

(a) The Chairman; To ensure commitment to CBS

5. A member asked of the legality of the paragraph – about discrimination.

(a) The statutes have been looked over by a lawyer, with this statute present, without comments. It is not discriminatory as long as you can explain the motivation behind the statute.

6. A member suggested a lower number, as active students can have the majority; 4 students

7. Two suggestions

(a) 4 students i. 33 voted for, 2 voted blank ii. Approved.

(b) 5 students

(c) As the first proposal (above), was approved, there were no voting about the original proposal.

8. Therefore the paragraph was altered to; “Der skal minimum være 4 aktive studerende fra CBS repræsenteret i Hovedbestyrelsen på valgtidspunktet.”

vii. Paragraph 8(7) [§8, stk. 7]

1. Current; “Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 1 stemme, dog har sportschefen, som repræsenterer sportsrådet, 2 stemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter formandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Formanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, frafalder Formandens ekstra stemme. I denne situation vægter Næstformandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Næstformanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, forkastes forslaget, eller der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 6. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom.”

2. Proposal; “Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 1 stemme. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. (…)” (Deletion of “dog har sportschefen, som repræsenterer sportsrådet, 2 stemmer.”)

3. A change so that all board members has one vote at the board, as the “Sportschef” (sports chief) who represented the Sports Responsible, before had 2 votes.

(a) As the “Sportschef” no longer exists due to the change of the constellation of the Board. Therefore a direct consequence of the previous change.

viii. Paragraph 8(7) [§8, stk. 7]

1. Current; “Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 1 stemme. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter formandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Formanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, frafalder Formandens ekstra stemme. I denne situation vægter Næstformandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Næstformanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, forkastes forslaget, eller der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 6. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom.”

2. Proposal; ” (…) Det tilsigtes at nå til enighed, dog træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. (…)” 3. A change so that it is stated, that the board should work forward an agreement, is that not possible, it will be made by simple majority.

(a) 27 voted for. 4 votes blank.

(b) Approved.

ix. Paragraph 8(7) [§8, stk. 7]

1. Current; “Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 1 stemme. Det tilsigtes at nå til enighed, dog træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter formandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Formanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, frafalder Formandens ekstra stemme. I denne situation vægter Næstformandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Næstformanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, forkastes forslaget, eller der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 6. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom.”

2. Proposal; Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 1 stemme. Det tilsigtes at nå til enighed, dog træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter formandens stemme for to. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom. (Deletion of ” I tilfælde af stemmelighed hvor Formanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, frafalder Formandens ekstra stemme. I denne situation vægter Næstformandens stemme for to. I tilfælde af stemmelighed hvor Næstformanden tilhører en sportsgren repræsenteret med fire stemmer i hovedbestyrelsen, forkastes forslaget, eller der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 6.”)

3. Instead of a rather complex rule, stating how to solve a voting tie, the rule gets deleted, so that only the rule that the Chairman’s vote values as two votes sustains.

(a) 29 voted for, 0 votes blank.

(b) Approved.

x. Paragraph 9(2) [§9, stk. 2]

1. Current; ”Sportsrådet består af en sportschef samt en sportsansvarlig for hver sportsgren i CBS Sport.”

2. Proposal; ”Sportsrådet består af en sportsansvarlig for hver sportsgren i CBS Sport., samt en observatør fra Hovedbestyrelsen”

3. The Sports Council should contain of a sports responsible from each sport and an observer from the Board

(a) Consequence of the first change, as the “Sportschef” (sports chief) does not exist anymore.

xi. Paragraph 9(7) [§9, stk. 7]

1. Current; ”Udtræder et medlem af Sportsrådet indenfor valgperioden indtræder suppleanten i stedet. I mangel af en suppleant vælges en suppleant på et ekstraordinært medlemsmøde.”

2. Proposal; “Udtræder et medlem af Sportsrådet indenfor valgperioden indtræder suppleanten i stedet. I mangel af en suppleant vælges en ny sportsansvarlig på et ekstraordinært medlemsmøde.”

3. Typo

(a) Approved by all

xii. Paragraph 10(1) [§10, stk. 1]

1. Current; ”Den eventuelt afgående Sportschef for Sportsrådet indkalder til konstituerende møde, som afholdes senest to uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling. Følgende punkter skal indgå I dagsordenen:

Valg af sportschef for Sportsrådet
Valg af suppleant for sportschefen
Fordeling af ansvarsområder
Gennemgang og godkendelse af forretningsorden Sportsrådet skal på det først kommende møde godkende en forretningsorden. Godkendelsen skal ske med 2/3’s flertal i Sportsrådet. Kan dette ikke opnås, fortsætter den eksisterende forretningsorden. Revidering af forretningsordenen i løbet af sportsrådsåret skal ligeledes vedtages med 2/3’s flertal i Sportsrådet.”
2. Proposal; ”Den eventuelt afgående formand for Sportsrådet indkalder til konstituerende møde, som afholdes senest to uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling. (…)”

3. A change from “Sportschef” to “formand”. As there is no longer a “Sportschef”, there will instead be elected a chairman of the Sports Council

(a) Approved by all.

xiii. Paragraph 10(2) [§10, stk. 2]

1. Current; ”Ved Sportschefsskifte fortsætter den afgående Sportschef som vejledende observatør frem til og med november i det følgende Sportsråd.”

2. Proposal; ”Ved formandsskifte fortsætter den afgående formand som vejledende observatør frem til og med november i det følgende Sportsråd.”

3. Consequence of the correction of Paragraph 10(1)

xiv. Paragraph 10(3) [§10, stk. 3]

1. Current; ”Sportsrådet træder sammen, når et medlem ønsker det, men mødes minimum 2 gange årligt.”

2. Proposal; ”Sportsrådet træder sammen, når et medlem ønsker det, men mødes minimum 4 gange årligt.”

3. Change, so that the Sports Council has to meet at least

4 times a year, instead of 2 as it is now.

(a) 5 voted blank.

(b) Approved.

xv. Paragraph 10(7) [§10, stk. 7]

1. Current; ”Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte sportsrådsmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter sportschefen stemme for to. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom. Sportsrådet er beslutningsdygtig når mindst sportschefen og 4 Sportsrådsmedlemmer, eller når mindst 2/3 af Sportsrådsmedlemmerne er til stede.”

2. Proposal; ”Det tilsigtes at nå til enighed, dog træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte sportsrådsmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter sportschefen stemme for to. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom. Sportsrådet er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af Sportsrådsmedlemmerne er til stede.”

3. A change so that it is written, that the Sports Council should work forward an agreement, is that not possible, it will be made by simple majority. Furthermore the Sports Council is quorum, when 2/3 of the Sports Council is present

(a) Approved.

xvi. Paragraph 10(8) [§10, stk. 8]

1. Current; ”Ved afstemning i hovedbestyrelsen skal forslaget til afstemning i Sportsrådet, med mindre der er flertal, i Hovedbestyrelsen, uden om sportschefen. Den vedtagne beslutning i Sportsrådet anvender sportschefen i Hovedbestyrelsen med 2 stemmer.”

2. Proposal; Deletion 3. Before, if the board couldn’t agree, the sports council would make the descision. – Deletion

(a) 8 voted blank.

(b) Approved!

6. Election of board members (Chairman, Vice Chairman and Cashier are being elected for a two year period, others for a one year period)

(a). Vice Chairman

i. Thomas Staalager

1. Football player. Been here since the start of CBS Sport. Wants to improve for not only football but all the sports. The new board should not expand, but focus on the sports we have and improve. Get the board closer to the members. Members should know that they can always go to the board. Will give more synergy and more volunteers. Not been elected, but been in the board through the Sports Chief-position, and actually thereby been at the board for 2-2½ years. Wants to push Frederiksberg Kommune and the other stakeholders, to give better facilities. A goal of becoming the Chairman. Has done a lot of the Chairman’s work in her absence. Has been webmaster and through that work, been in touch with all sports and feels that he’s been helpful. Elect Thomas to get the good work to continue.

ii. Christoffer G. Larsen

1. Studies Cand.merc.IMF and doing his master thesis. Has the past year been a part of the board, as Communication and Marketing Responsible. Is coaching women handball and also playing handball, when he has the time. Commitment. Board members has lost their motivation and/or just left the board before time. That’s not the best scenario. He will try to keep the board together. And he intends to stay all two years. Also when he finishes studying. Has introduced CBS Sport on intro-days, and has made all kinds of events and showed up for a lot of CBS Sport stuff. Going to run for FIU (Frederiksberg Idræts-Union) tomorrow and will through that position try to get facilities for CBS Sport. We should focus on the current sports and not try to get new ones. There are a few things that could get better at the current sports. The satisfaction-survey is going to be a guideline for his further work. Is going to hear everyone before deciding and not just go on hunches and good-feeling. Will focus on the mission and strategy of CBS Sport. Two main problems; financial problems at some of the sports. Sponsoring is a goal to advance. Main problem; the facilities. Will work on this – if he gets the spot at FIU.

iii. Questions for the two;

1. For Thomas; a member asks whether the Chairman is also a football player. And she is. Which the member found problematic

2. For both; if you do not get elected, will you still be an asset for CBS Sport?

a. Thomas; I will run for the board b. Chris: Will run for the board as well. And will be committed on the same things. But it will not be as possible as an ordinary board member

3. For Thomas; you said you were going to run for Chairman, so at some point, you will have to leave the vice chairman position to become chairman, which is uneven years unlike Vice Chairman which is in even years.

4. For Thomas; you mention the gap between the board and members. How are you going to resolve that? The new Board constellation is going to provide that.

5. For Chris: do you want to become the chairman? Not sure, eventually I would like to have a career. So I don’t know. Can’t say for certain. But I could see myself as a potential candidate in a few years.

6. For Chris; if you don’t get elected for Vice Charirman will you then stay in CBS Sport for two years or one? Well, one, and then see the situation next year.

7. The Chairman wanted to add to the first question to Thomas, that she is not representing one sport, but also handball, tennis, football, skiing and more.

8. For Chris: How are you going to combine your thesis and this Vice Chairman position? Honestly, I look forward to finish my thesis. As it is now, I spend a lot of time at coaching all three handball teams and I might give that up to devote myself to the position.

iv. Written vote

v. Vice Chairman; Thomas Staalager

b. Cashier

i. Asbjørn Nordly

1. Has been cashier before, and after being here for a year has now gotten into all the stuff and wishes to continue

ii. Brian Falster

1. Plays rugby, his mother is American, was in the navy, bachelor in Michigan. In accounting and so on. Came to Denmark two years ago. Cand.merc.IMM, bartending part-time. Been doing accounting at bars as well. Finds it interesting. Wants to do rolling budgets, which gives a more updated picture of the budget. Will go through all sports. Committed, good with numbers, wants to learn from the American mistakes ☺

iii. Questions for the two

1. For both; how long do you wish to continue? Brian might want to “move up” to some of the other positions in the Board. Asbjørn is going to stay as long as it is fun. Depending on the people. But will not stop untimely.

iv. Written vote

v. Cashier; Brian Falster

c. Board

i. Christoffer G. Larsen 1. Same introduction as to the Vice Chairman.

ii. Henriette Krogh 1. Plays basketball. Has been at the Event crew. Passionate about all the sports, wants make them all better. Not expanding. Has experience with law, and wants to get a hold of all the contracts and agreements that is out “swimming”. Really, really wants this and will be a hundred percent dedicated!

iii. Jonathan Rasmusson 1. Been out of the picture for a half year because of exchange. Football player. Been in the party crew, but a quite passive member. Wants to do tournaments; Paris and others. Studies philosophy – wants to add that to CBS Sport. Wants to contribute.

iv. Max Andersen 1. Started at CBS 6 months ago. Doing his masters here. At the basket team. At CBS Students. CBS Diversity. Finance Lab. Coach for basket and a track team. Been doing sports all his life. International competitive sailing. At Warrick in England, he was at a board similar to this. With 26 different sports. Volunteer work is important. He wants more sports! But will still focus on the current.

v. Asbjørn Nordly 1. Same introduction as to the Cashier

vi. Written vote

vii. The Board 1. Max Andersen 2. Henriette Krogh 3. Christoffer G. Larsen 4. Jonathan Rasmusson

7. Election (Approval) of members of the sports committee

a. Football; Birita Christiansen

b. Handball: Britt Lorenzen

c. Basketball: Martin Vilain Jensen – Not present

d. Rugby: Dan Mora-Jensen

e. Cricket: Hammad Qureshi

f. Badminton: Johann Thomsen

g. Other responsible? Not present.

i. Approved.

8. Election of accountant

a. Rasmus Nielsen is up for election

1. Sponsor responsible before. Not running for the board, because he does not have the time, but still wants to be a part of CBS Sport.

2. Confidence vote; Approved by a majority.

9. Any other business

a. Tomorrow there will be the Grand Opening of the new Club Room at Porcelænshaven at 4 p.m. Free beer and toast.

b. A member stated that the women’s football team wants the board to find out whether it is possible to have more than two tryouts, as a lot of the players trying out at the women’s team, does not come back, as practices are very different from time to time.

c. A member; what about the mascot for Paris? Is the mascot going to attend all matches? Chairman; only for big matches and big tournaments.

i. Who is going to be inside? MIKKEL! ☺ Chariman; then he looks better!

ii. A vote was done for the decision;

1. Panther: 23

2. Duck: 10-11