General Assembly for CBS Sport Ski

(in English below)

Generalforsamling i CBS Sport Ski afholdes torsdag d. 6. maj på Solbjerg Plads i lokale SPs03 fra kl 17.30. Dagsorden, regnskab og vedtægter kan ses på www.cbssport.dk/sports/ski, eller hentes her:

Regnskab

Dagsorden

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.


The General Assembly for CBS Sport Ski is held on May 6th at Solbjerg Plads in room SPs03 from 17:30. The agenda, financiel report og statutes can be found at www.cbsport.dk/sports/ski, og downloaded here:

Financial report

Agenda

Proposals, which should be handled by the General Assembly must be handed in to the board no later than 12 days prior of the Assembly