Notice to extraordinary General Meeting in CBS Sport

(English version below)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i CBS Sport

Bestyrelsen i CBS Sport indkalder i henhold til vedtægternes § 6 til ekstraordinær generalforsamling i organisationen, som afholdes onsdag d. 2. september kl. 17.30 i lokale SPs03, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 3. Valg af ekstern revisor
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forslag om ændring af CBS Sports vedtægter
 6. Eventuelt (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt).

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. De bedes sendt til formanden på sport@cbs.dk. For at læse de gældende vedtægter besøg www.cbssport.dk og gå ind på “constitution”.

Med venlig hilsen

Karina Ildor Jacobsgaard

Formand i CBS Sport

sport@cbs.dk

+46 22 374 229


Notice to an extraordinary General Meeting in CBS Sport

The board in CBS Sport hereby notic an extraordinary General Meeting in accordance with article 6 in the constitution. The meeting is held on Wednesday the 2nd of September at 05.30 pm. in SPs03, Solbjerg Plads, 2000 Frederiksberg.

The Agenda

 1. Choice of conductor and referent
 2. Approval of the summon and the agenda
 3. Appointment of auditor
 4. Consideration of incoming proposals
 5. Proposal to amend the statutes
 6. AOB (No decisions can be made under this subject)

Incoming proposals have to sent to the chairman of CBS Sport at sport@cbs.dk no later than 12 days before the General Meeting. You can find the statutes of CBS Sport by visiting www.cbssport.dk under “constitution”.

Kind Regards

Karina Ildor Jacobsgaard

Chairman in CBS Sport

sport@cbssport.dk

+45 22 374 229